Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Μπλόκο στην αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για όσους χρωστάνε στη ΔΕΗ
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας απαγορεύεται η αλλαγή εταιρείας προμήθειας ρεύματος, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ.Η απόφαση προβλέπει ότι, αν ο πελάτης ρυθμίσει την οφειλή του, αλλάξει προμηθευτή και, στη συνέχεια, δεν πληρώνει τις δόσεις, τότε ο παλιός προμηθευτής μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της παροχής, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλέον σύμβαση με το συγκεκριμένο καταναλωτή. Λαμβάνεται, επίσης, μέριμνα για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών, προκειμένου να μην διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρύθμιση αποτελούσε αίτημα της ΔΕΗ, καθώς παρατηρείτο το φαινόμενο διαρροής πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εναλλακτικούς προμηθευτές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) για τον περασμένο Απρίλιο, το μερίδιο των ιδιωτών εναλλακτικών προμηθευτών στη λιανική διευρύνθηκε περαιτέρω στο 8,62%, με τη ΔΕΗ να περιορίζεται στο 91,38%. Με την υπουργική απόφαση, τροποποιείται ο «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» και προβλέπεται συγκεκριμένα ότι: - «Ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών, που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του παρόντος. Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή». - «Εφόσον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους, ο προμηθευτής προβεί στην καταγγελία της σύμβασης προμήθειας ή ο παλαιός προμηθευτής υποβάλλει στον αντίστοιχο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο ευάλωτος οικιακός πελάτης μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της καθολικής υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του». Στους ευάλωτους εντάσσονται οικιακοί πελάτες μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου