Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

500 XΙΛΙΑΡΙΚΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΜΕΙΝΑΝΕ ΜΑΛΛΙΑΟΛΟΙ ΜΑΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ<< Ο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΛΟΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ>> ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ.


ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 500.000 € ΔΕΙΤΕ ΤΟ


Σε απάντηση της υπ' αρ. 2416/29.06.2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (ηΕταιρεία) ενημερώνουμε τους επενδυτές για τα ακόλουθα:
α) Η συνολική οφειλή της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. προς την Εταιρεία ανέρχεται σήμερα, 30.06.2016, σε €368.268,39. Η οφειλή την 30.6.2015 ανήρχετο σε €510.318,04. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχει δημοσιεύσει για τη χρήση 2015.
β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. το 2015 ανήλθε σε €388.607,21 και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,49% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το ίδιο έτος.
Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €98.027,78 και εκτιμούμε ότι στα τελικά μεγέθη θα αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 1,2% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016.
γ) Δεδομένου ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες είναι εν εξελίξει, η Εταιρεία δεν δύναται σήμερα να εκτιμήσει την πιθανή κατάληξη αυτών και κατά τούτο να ποσοτικοποιήσει τις όποιες επιπτώσεις από την όποια κατάληξη αυτών.
(δ) Εκ τους ως άνω αναφερόμενου οφειλόμενου ποσού στην Εταιρεία από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. την 30.06.2016 (ήτοι, €368.268,39) η Εταιρεία κατέχει επιταγές έκδοσης της Μαρινόπουλος Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών για ποσό συνολικού ύψους €326.806,48. Η Εταιρεία εξετάζει και στο βαθμό που έχει τη δυνατότητα υλοποιεί κάθε δυνατή νομική λύση για να επιδιώξει δικαστικά τις απαιτήσεις της έναντι της Μαρινόπουλος Α.Ε. και των συνδεμένων με αυτή εταιρειών.

Read more: http://www.oparlapipas.com/2016/07/500-x.html#ixzz4Dd2A4gBh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου